Menu

 

Piotr Czarnowski
Prezes i Założyciel
piotr.czarnowski@firstpr.pl

Marcelina Cholewińska
Dyrektor Zarządzający
marcelina.cholewinska@firstpr.pl

FIRST Public Relations Sp. z o. o.
Belgijska 11 
02-511 Warszawa
Tel (+ 48 22) 88 00 435
Fax (+ 48 22) 88 00 706
Email: first@firstpr.pl

NIP: 525-21-33-370
KRS 0000174640 
REGON: 016044114
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 400.000 zł